Hvorfor startet vi MOTH?

Vi etablerte selskapet med et enkelt mål; å forenkle bruken av digitale læremidler. Vi er interessert i hva som fremmer eller hemmer læring. Våre tanker rundt læring er å gi elevene de redskapene de trenger for at læring er gøy. Teamet består av to dataingeniører fra profesjonelle miljøer, en siviløkonom med ekspertise fra revisjonsbransjen og en spesialpedagog med lang erfaring innen utdanningssektoren.

Spesialpedagog Heidi Iren Trulsens metoder er brukt i lærebøker, og nettressurser, både i grunnskolen og på videregående skole. Med hennes metoder digitalisert ønsker vi å utfordre de tradisjonelle læringsverktøyene. Vi vil utfordre måten undervisninger gjøres i norske skoler, og vi vil ha foreldrene mer på banen. Hensikten er å bidra til bedre kvalitet på læringen og oppfølging av elever.

Å lære seg noe nytt kan være spennende, men også noen ganger vanskelig. Gjennom våre metoder får man tilpasset hjelp etter akkurat hva man trenger. Metodene viser deg hva man skal gjøre for å lære noe nytt- som for eksempel matematikk.

Det kan være vanskelig å forstå hvordan man skal løse en oppgave, men det viser vi deg. man kan alltid gå tilbake å se på framgangsmåten så mange ganger man trenger for å lære det. Når man ser at læring er mulig, vil man lære mer. Det blir gøy å gjøre lekser.

illustration