Om oss

Hvorfor startet vi Moth?

Vi etablerte selskapet med et enkelt mål; å forenkle bruken av digitale læremidler. Vi er interessert i hva som fremmer eller hemmer læring. Våre tanker rundt læring er å gi elevene de redskapene de trenger for at læring er gøy. Teamet består av to dataingeniører fra profesjonelle miljøer, en siviløkonom med ekspertise fra revisjonsbransjen og en spesialpedagog med lang erfaring innen utdanningssektoren.

Spesialpedagog Heidi Iren Trulsens metoder er brukt i lærebøker, og nettressurser, både i grunnskolen og på videregående skole. Med hennes metoder digitalisert ønsker vi å utfordre de tradisjonelle læringsverktøyene. Vi vil utfordre måten undervisninger gjøres i norske skoler, og vi vil ha foreldrene mer på banen. Hensikten er å bidra til bedre kvalitet på læringen og oppfølging av elever.

Vår filosofi

Det er noen forutsetninger som må ligge til grunn for læring. Vi tar utgangspunkt i disse tre begrepene- motivasjon, mestring og læring.

Læring

Å lære seg noe nytt kan være spennende, men også noen ganger vanskelig. Gjennom våre metoder får du tilpasset hjelp etter akkurat hva du trenger. Metodene viser deg hva du skal gjøre for å lære noe nytt- som for eksempel matematikk.

Det kan være vanskelig å forstå hvordan du skal løse en oppgave, men det viser vi deg. Du kan alltid gå tilbake å se på framgangsmåten så mange ganger du trenger for å lære det. Når du ser at læring er mulig, vil du lære mer. Det blir gøy å gjøre lekser.

Mestring

Mestring handler om å få til noe som i utgangspunktet ser vanskelig ut, men som du løser med hjelp fra oss. Da kommer motivasjonen tilbake, og du lærer noe nytt samtidig som det er gøy.

Når du løser oppgaver blir du motivert til å lære mer. Din motivasjon gjør at du jobber godt, og lykkes med fagene. Det er en god og utviklende spiral som er drivkraften bak det å lykkes med skolefagene.

Motivasjon

Motivasjon betyr at du ønsker å løse en oppgave, samtidig som du tror du klarer det. Blir skolefagene vanskelige, har du ikke lyst til å jobbe med dem.

Mestrer du derimot oppgavene, kommer motivasjon tilbake, og du jobber godt med skolefagene. Alle trenger å føle at de mestrer det å gå på skolen- hver eneste dag. Vi i Learnlink er opptatt av å legge tilrette slik at alle får mulighet til å lykkes med skolefagene.

Teamet