Personvernserklæring

Personvern

Moth AS, org. Org.Nr. 926 789 716 vil verne om ditt privatliv. Vi er derfor nøye med å samle inn informasjon som kan knyttes til din person (såkalte personopplysninger). Samtidig ønsker vi å gi deg tilgang til Moth, og gi deg muligheten til å lagre aktivitetene dine slik at du kan se hvilken fremgang du gjør.

Hvilken informasjon samler vi inn?

Når du kjøper Tjenesten, ber vi ikke om telefonnummer eller e-post. Vi samler ikke personnummer eller sensitiv personlig informasjon. Når du bruker tjenesten vår, lagrer vi interaksjonen din med Moth, inkludert besøkte og løste øvelser. Vi gjør dette for å dokumentere din fremgang, tilpasse innholdet til det vanskelighetsnivået som er best for deg, og for å starte tjenesten på samme sted som du fullførte den siste økten på et senere tidspunkt.

Dine rettigheter

Du har rett til å finne ut hvilke personopplysninger vi behandler om deg, og hvis noe informasjon er uriktig har du rett til å be om at de blir rettet. Du kan når som helst velge å trekke tilbake ditt samtykke, men bare for den delen av vår behandling som er basert på samtykke. Du har følgende rettigheter, med forbehold om begrensningene som stilles i gjeldende lov:

Du har rett til å motta et såkalt registerekstrakt.

Vi er alltid åpne og transparente med hvordan vi behandler dine personopplysninger, og hvis du ønsker å få et dypere innblikk i hvilke personopplysninger vi behandler om deg, kan du be om tilgang til dataene.

Begrensningsrett

Du har rett til å be om at behandlingen av dine personopplysninger blir begrenset.

Rett til å ytre innvendinger mot bestemt type behandling.

Du har alltid rett til å unnslippe markedsføring og å innvende mot all behandling av personopplysninger basert på en såkalt balanse av interesser.

Rett til dataportabilitet.

Hvis vår rett til å behandle dine personopplysninger er basert enten på ditt samtykke eller utførelsen av en avtale med deg, har du rett til å be om at dataene som er relatert til deg og som du har sendt til oss, blir overført til en annen personopplysningsansvarlig (såkalt dataportabilitet). En forutsetning for dataportabilitet er at overføringen er teknisk mulig og kan automatiseres.

Rett til å slette.

I noen tilfeller har du rett til å slette personopplysningene dine, f.eks. hvis personopplysningene ikke lenger er nødvendige for de formålene de ble samlet inn for.

Rett til korreksjon.

Du har rett til å få uriktig personlig informasjon om deg rettet. Avhengig av formålet med behandlingen har du også rett til å supplere ufullstendige personopplysninger. Hvis du ønsker å utøve noen av disse rettighetene, kan du sende en henvendelse til support@moth.no.Når du sender inn en slik forespørsel, må du identifisere deg ved å sende inn en kopi av enten førerkortet, passet, ID-kortet ditt eller annen dokumentasjon som beviser din identitet.

Kontakt

Hvis du har spørsmål om personvernreglene våre eller hvordan vi håndterer personvernproblemer, er du alltid velkommen til å kontakte oss på følgende e-postadresse: support@moth.no