Personvernserklæring

Personvern

MOTH AS, org. Org.Nr. 926 789 716 vil verne om ditt privatliv. Vi er derfor nøye med å samle inn informasjon som kan knyttes til din person (såkalte personopplysninger). Samtidig ønsker vi å gi deg tilgang til MOTH, og gi deg muligheten til å lagre aktivitetene dine slik at du kan se hvilken fremgang du gjør.
Denne personvernserklæringen gjelder for alle apper publisert under MOTH (inkl. Klokkeappen). Denne personvernserklæringen forklarer hvordan vi behandler dine personopplysninger, og hvilke rettigheter du har i forhold til behandlingen av dine personopplysninger.

Hvilken informasjon samler vi inn?

Når du kjøper en App på App Store eller Google Play, ber vi ikke om telefonnummer eller e-post. Vi samler ikke personnummer eller sensitiv personlig informasjon i våre apper. Når du bruker appene våre, lagrer vi interaksjonen din på din lokale enhet, inkludert besøkte og løste øvelser. Vi gjør dette for å dokumentere din fremgang, tilpasse innholdet til det vanskelighetsnivået som er best for deg, og for å starte appene på samme sted som du fullførte den siste økten på et senere tidspunkt.

Du har rett til å motta et såkalt registerekstrakt

Vi er alltid åpne og transparente med hvordan vi behandler dine personopplysninger, og hvis du ønsker å få et dypere innblikk i hvilke personopplysninger vi behandler om deg, kan du be om tilgang til dataene.

Begrensningsrett

Du har rett til å be om at behandlingen av dine personopplysninger blir begrenset.

Rett til å ytre innvendinger mot bestemt type behandling

Du har alltid rett til å unnslippe markedsføring og å innvende mot all behandling av personopplysninger basert på en såkalt balanse av interesser.

Rett til dataportabilitet

Hvis vår rett til å behandle dine personopplysninger er basert enten på ditt samtykke eller utførelsen av en avtale med deg, har du rett til å be om at dataene som er relatert til deg og som du har sendt til oss, blir overført til en annen personopplysningsansvarlig (såkalt dataportabilitet). En forutsetning for dataportabilitet er at overføringen er teknisk mulig og kan automatiseres.

Rett til å slette

I noen tilfeller har du rett til å slette personopplysningene dine, f.eks. hvis personopplysningene ikke lenger er nødvendige for de formålene de ble samlet inn for.

Rett til korreksjon

Du har rett til å få uriktig personlig informasjon om deg rettet. Avhengig av formålet med behandlingen har du også rett til å supplere ufullstendige personopplysninger. Hvis du ønsker å utøve noen av disse rettighetene, kan du sende en henvendelse til support@moth.no. Når du sender inn en slik forespørsel, må du identifisere deg ved å sende inn en kopi av enten førerkortet, passet, ID-kortet ditt eller annen dokumentasjon som beviser din identitet.

Kontakt

Hvis du har spørsmål om personvernreglene våre eller hvordan vi håndterer personvernproblemer, er du alltid velkommen til å kontakte oss på følgende e-postadresse: support@moth.no